A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất N-((1-(3-(5,11dioxo-5,11-dihydro-6H-indeno[1,2-c]isoquinolin-6-yl)-2-hydroxypropyl)-1H1,2,3-triazol-4-yl)methyl)benzamide

 Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất N-((1-(3-(5,11dioxo-5,11-dihydro-6H-indeno[1,2-c]isoquinolin-6-yl)-2-hydroxypropyl)-1H1,2,3-triazol-4-yl)methyl)benzamide

Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất N-((1-(3-(5,11dioxo-5,11-dihydro-6H-indeno[1,2-c]isoquinolin-6-yl)-2-hydroxypropyl)-1H1,2,3-triazol-4-yl)methyl)benzamide

 • Nhan đề :
 • Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất N-((1-(3-(5,11dioxo-5,11-dihydro-6H-indeno[1,2-c]isoquinolin-6-yl)-2-hydroxypropyl)-1H1,2,3-triazol-4-yl)methyl)benzamide
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 52 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất N-((1-(3-(5,11dioxo-5,11-dihydro-6H-indeno[1,2-c]isoquinolin-6-yl)-2-hydroxypropyl)-1H1,2,3-triazol-4-yl)methyl)benzamide

File Tóm tắt

Online: 268
Lượt truy cập: 11,118,780
Số lượt tải: 1,832,446
})