A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích biến động hiệu quả kinh tế trồng bưởi Diễn tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Phân tích biến động hiệu quả kinh tế trồng bưởi Diễn tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Phân tích biến động hiệu quả kinh tế trồng bưởi Diễn tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Phân tích biến động hiệu quả kinh tế trồng bưởi Diễn tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Dương Thị Huyền Trang;Nguyễn Như Quỳnh;Lê Thị Thanh Thương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bưởi Diễn,Hiệu quả kinh tế,Biến động,Tân Quang,Sông Công,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 32-37
Tải file tóm tắt Phân tích biến động hiệu quả kinh tế trồng bưởi Diễn tại xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 213
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})