A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng tổng hợp chất ức chế Ezyme α- Glucosidase và α- Amylase

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng tổng hợp chất ức chế Ezyme α- Glucosidase và α- Amylase

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng tổng hợp chất ức chế Ezyme α- Glucosidase và α- Amylase

 • Nhan đề :
 • Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng tổng hợp chất ức chế Ezyme α- Glucosidase và α- Amylase
 • Tác giả :
 • Phùng Thị Huệ
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 70 tr.
Tải file tóm tắt Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng tổng hợp chất ức chế Ezyme α- Glucosidase và α- Amylase

File Tóm tắt

Online: 193
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})