A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực Duyên hải Nam trung bộ Việt Nam

Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực Duyên hải Nam trung bộ Việt Nam

Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực Duyên hải Nam trung bộ Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực Duyên hải Nam trung bộ Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hà Thanh Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Chợ truyền thống,Thực phẩm tiêu sống,Người tiêu dùng đô thị,Duyên hải Nam trung bộ,Việt Nam
 • Số trang :
 • 211 tr.
Tải file tóm tắt Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực Duyên hải Nam trung bộ Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,087
})