A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Những năng lực người học cần rèn luyện để thích ứng với nền kinh tế tri thức hiện nay

Những năng lực người học cần rèn luyện để thích ứng với nền kinh tế tri thức hiện nay

Những năng lực người học cần rèn luyện để thích ứng với nền kinh tế tri thức hiện nay

 • Nhan đề :
 • Những năng lực người học cần rèn luyện để thích ứng với nền kinh tế tri thức hiện nay
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Người học,Kinh tế tri thức,Xã hội,Năng lực,Thích nghi
 • Số trang :
 • tr. 221-224
Tải file tóm tắt Những năng lực người học cần rèn luyện để thích ứng với nền kinh tế tri thức hiện nay

File Tóm tắt

Online: 207
Lượt truy cập: 10,727,946
Số lượt tải: 1,828,130
})