A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)

Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)

Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)

 • Nhan đề :
 • Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)
 • Tác giả :
 • Vũ Thái Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Nhận diện khuôn mặt,Wavelet và Principle component analysis (PCA)
 • Số trang :
 • 59 tr.
Tải file tóm tắt Nhận diện khuôn mặt người sử dụng Wavelet và Principle component analysis (PCA)

File Tóm tắt

Online: 103
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})