A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý

Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý

Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý

  • Nhan đề :
  • Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý
  • Tác giả :
  • Đặng Thanh Nga
  • Năm xuất bản :
  • 2014
  • Nhà Xuất bản :
  • Tư pháp
  • Từ khóa :
  • Tâm lý;Phạm tội;Người chưa thành niên;Xử lý
  • Số trang :
  • 275 tr.
Tải file tóm tắt Người chưa thành niên phạm tội: đặc điểm tâm lý và chính sách xử lý

File Tóm tắt

Online: 88
Lượt truy cập: 7,373,745
Số lượt tải: 1,777,302
})