A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 • Nhan đề :
 • Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 • Tác giả :
 • Bùi Mạnh Hùng;Đào Tùng Bách
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Xây dựng
 • Từ khóa :
 • Xây dựng,Quản lý,Chỉ huy,Nghiệp vụ
 • Số trang :
 • 307 tr.
Tải file tóm tắt Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

File Tóm tắt

Online: 220
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,186
})