A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây Hố bẫy (Sarracenia leucophylla)

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây Hố bẫy (Sarracenia leucophylla)

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây Hố bẫy (Sarracenia leucophylla)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây Hố bẫy (Sarracenia leucophylla)
 • Tác giả :
 • Huỳnh Thị Kim
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hố bẫy,Cây bắt mồi,Nhân nhanh,Môi trường WV5,Kích thích tạo rễ
 • Số trang :
 • 7 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây Hố bẫy (Sarracenia leucophylla)

File Tóm tắt

Online: 178
Lượt truy cập: 17,248,849
Số lượt tải: 1,973,974
})