A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng đĩa hình về các kỹ thuật bóng bàn cơ bản theo công nghệ 3D trong giảng dạy môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu xây dựng đĩa hình về các kỹ thuật bóng bàn cơ bản theo công nghệ 3D trong giảng dạy môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu xây dựng đĩa hình về các kỹ thuật bóng bàn cơ bản theo công nghệ 3D trong giảng dạy môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xây dựng đĩa hình về các kỹ thuật bóng bàn cơ bản theo công nghệ 3D trong giảng dạy môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Thái Thanh;Đào Ngọc Anh;Nguyễn Thị Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đĩa hình,Kỹ thuật bóng bàn,Công nghệ 3D,Giảng dạy,Đại học Sư phạm
 • Số trang :
 • tr. 83-87
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng đĩa hình về các kỹ thuật bóng bàn cơ bản theo công nghệ 3D trong giảng dạy môn bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 193
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})