A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai phục vụ công tác quy hoạch trồng lúa nếp địa phương tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai phục vụ công tác quy hoạch trồng lúa nếp địa phương tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai phục vụ công tác quy hoạch trồng lúa nếp địa phương tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai phục vụ công tác quy hoạch trồng lúa nếp địa phương tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Thu Hương;Nguyễn Đức Nhuận;Phạm Văn Tuấn;Phạm Thúy Quỳnh;Nguyễn Xuân Trường
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lúa nếp vải,Hệ thống thông tin địa lý,Đất đai,Bản đồ
 • Số trang :
 • tr. 175-182
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai phục vụ công tác quy hoạch trồng lúa nếp địa phương tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})