A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Tày xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Tày xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Tày xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Tày xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Yến;Lê Thị Thanh Hương;Nguyễn Thị Diễm Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thực vật,Cây thuốc,Sự đa dạng,Dân tộc Tày,Điềm Mặc,Định Hóa,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 113-117
Tải file tóm tắt Nghiên cứu về sự đa dạng trong thực vật làm thuốc của đồng bào dân tộc Tày xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 188
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,782,957
})