A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu về siêu nhận thức trong nghe tiếng Anh của sinh viên chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu về siêu nhận thức trong nghe tiếng Anh của sinh viên chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu về siêu nhận thức trong nghe tiếng Anh của sinh viên chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu về siêu nhận thức trong nghe tiếng Anh của sinh viên chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Thắm
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiếng Anh,Siêu nhận thức,Sinh viên,Kỹ năng nghe
 • Số trang :
 • tr. 61-65
Tải file tóm tắt Nghiên cứu về siêu nhận thức trong nghe tiếng Anh của sinh viên chương trình tiên tiến tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 37
Lượt truy cập: 10,364,898
Số lượt tải: 1,824,559
})