A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lưu Thị Thùy Linh;Nguyễn Sơn Hải;Vũ Xuân Quý;Hùng Ngọc Dũng;Hoàng Văn Đường
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hợp tác xã,Chè an toàn,Mô hình,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 207-214
Tải file tóm tắt Nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong sản xuất chè an toàn tại tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 209
Lượt truy cập: 10,727,946
Số lượt tải: 1,828,130
})