A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã phía Nam của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã phía Nam của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã phía Nam của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã phía Nam của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
 • Tác giả :
 • Hoàng Cằn Đỏn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Xây dựng nông thôn mới,Nguồn lực,Người dân,Giải pháp,Phía Nam,Bắc Mê,Hà Giang
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã phía Nam của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 147
Lượt truy cập: 8,151,806
Số lượt tải: 1,791,426
})