A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển PID thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có momen quán tính thay đổi

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển PID thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có momen quán tính thay đổi

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển PID thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có momen quán tính thay đổi

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển PID thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có momen quán tính thay đổi
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều khiển thích nghi,Động cơ điện một chiều,Momen quán tính,Mô phỏng
 • Số trang :
 • tr. 165-170
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển PID thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có momen quán tính thay đổi

File Tóm tắt

Online: 246
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})