A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi trực giao để xây dựng mô hình toán học cho Axial Flux Permanent-Magnet Machine

Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi trực giao để xây dựng mô hình toán học cho Axial Flux Permanent-Magnet Machine

Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi trực giao để xây dựng mô hình toán học cho Axial Flux Permanent-Magnet Machine

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi trực giao để xây dựng mô hình toán học cho Axial Flux Permanent-Magnet Machine
 • Tác giả :
 • Đặng Danh Hoằng;Dương Quốc Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Động cơ đồng bộ từ thông dọc trục,Biến đổi trục giao,Bộ điều khiển PID
 • Số trang :
 • tr.175-181
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi trực giao để xây dựng mô hình toán học cho Axial Flux Permanent-Magnet Machine

File Tóm tắt

Online: 117
Lượt truy cập: 7,748,172
Số lượt tải: 1,782,957
})