A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tự động hóa vào điều khiển lực trợ động trong thiết bị phục hồi chức năng đứng cho bệnh nhân sau tai biến

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tự động hóa vào điều khiển lực trợ động trong thiết bị phục hồi chức năng đứng cho bệnh nhân sau tai biến

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tự động hóa vào điều khiển lực trợ động trong thiết bị phục hồi chức năng đứng cho bệnh nhân sau tai biến

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tự động hóa vào điều khiển lực trợ động trong thiết bị phục hồi chức năng đứng cho bệnh nhân sau tai biến
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hoài Giang;Hoàng Anh Dũng;Nguyễn Văn Sơn;Nguyễn Việt Dũng;Phạm Thanh Bình
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phục hồi chức năng,Lực hỗ trợ,Điều khiển tự động,Vi điều khiển,Tai biến
 • Số trang :
 • tr. 169-174
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tự động hóa vào điều khiển lực trợ động trong thiết bị phục hồi chức năng đứng cho bệnh nhân sau tai biến

File Tóm tắt

Online: 289
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,556
})