A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tình hình đói nghèo tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn và tác động của nó đến chất lượng dân số

Nghiên cứu tình hình đói nghèo tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn và tác động của nó đến chất lượng dân số

Nghiên cứu tình hình đói nghèo tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn và tác động của nó đến chất lượng dân số

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tình hình đói nghèo tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn và tác động của nó đến chất lượng dân số
 • Tác giả :
 • Trương Văn Phúc;Trương Văn Phúc;Hồ Quang Khánh;Dương Văn Dót;Nguyễn Văn Phái
 • Năm xuất bản :
 • 2004
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Xoá đói giảm nghèo,Miền núi,Dân số,Chất lượng dân số
 • Số trang :
 • 113 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tình hình đói nghèo tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn và tác động của nó đến chất lượng dân số

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 20,641,331
Số lượt tải: 2,040,267
})