A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của màng mỏng penta-ôxit vanađi V2O5

Nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của màng mỏng penta-ôxit vanađi V2O5

Nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của màng mỏng penta-ôxit vanađi V2O5

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của màng mỏng penta-ôxit vanađi V2O5
 • Tác giả :
 • Trần Thị Hương Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Màng mỏng penta-ôxit vanađi V2O5,Tính chất quang,Ứng dụng
 • Số trang :
 • 60 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của màng mỏng penta-ôxit vanađi V2O5

File Tóm tắt

Online: 155
Lượt truy cập: 7,583,597
Số lượt tải: 1,781,108
})