A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bắn bóng tự động phục vụ công tác thể thao tại trường đại học Điện lực

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bắn bóng tự động phục vụ công tác thể thao tại trường đại học Điện lực

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bắn bóng tự động phục vụ công tác thể thao tại trường đại học Điện lực

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bắn bóng tự động phục vụ công tác thể thao tại trường đại học Điện lực
 • Tác giả :
 • Phạm Hải Trình;Nguyễn Trọng Du
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Máy bắn bóng bàn,Động cơ một chiều,Cơ cấu bắn bóng,Hoạt động thể dục thể thao
 • Số trang :
 • tr. 62-65
Tải file tóm tắt Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bắn bóng tự động phục vụ công tác thể thao tại trường đại học Điện lực

File Tóm tắt

Online: 304
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})