A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tạo phức chất Chitosan - nano bạc kháng vi sinh vật gây hư hỏng quả sau thu hoạch

Nghiên cứu tạo phức chất Chitosan - nano bạc kháng vi sinh vật gây hư hỏng quả sau thu hoạch

Nghiên cứu tạo phức chất Chitosan - nano bạc kháng vi sinh vật gây hư hỏng quả sau thu hoạch

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tạo phức chất Chitosan - nano bạc kháng vi sinh vật gây hư hỏng quả sau thu hoạch
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đình Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Chitosan,Nano bạc,Kháng vi sinh vật
 • Số trang :
 • 90 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tạo phức chất Chitosan - nano bạc kháng vi sinh vật gây hư hỏng quả sau thu hoạch

File Tóm tắt

Online: 167
Lượt truy cập: 7,926,269
Số lượt tải: 1,786,401
})