A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tách chiết chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2 phân lập tại Thái Nguyên

Nghiên cứu tách chiết chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2 phân lập tại Thái Nguyên

Nghiên cứu tách chiết chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2 phân lập tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tách chiết chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2 phân lập tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Vân;Phạm Thị Ngọc Diệp;Nguyễn Vũ Thanh Thanh;Đỗ Thị Tuyến
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2,Kháng sinh,Phân lập,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 27-33
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tách chiết chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2 phân lập tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 300
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})