A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sự hình thành màng sinh học (Biofilm) và tính đề kháng kháng sinh của tụ cầu khuẩn (Staphylococcus spp.) sản sinh màng sinh học

Nghiên cứu sự hình thành màng sinh học (Biofilm) và tính đề kháng kháng sinh của tụ cầu khuẩn (Staphylococcus spp.) sản sinh màng sinh học

Nghiên cứu sự hình thành màng sinh học (Biofilm) và tính đề kháng kháng sinh của tụ cầu khuẩn (Staphylococcus spp.) sản sinh màng sinh học

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sự hình thành màng sinh học (Biofilm) và tính đề kháng kháng sinh của tụ cầu khuẩn (Staphylococcus spp.) sản sinh màng sinh học
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Giáp;Cao Thị Bích Phượng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vi khuẩn,Màng sinh học,Đề kháng kháng sinh
 • Số trang :
 • tr. 744-752
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sự hình thành màng sinh học (Biofilm) và tính đề kháng kháng sinh của tụ cầu khuẩn (Staphylococcus spp.) sản sinh màng sinh học

File Tóm tắt

Online: 188
Lượt truy cập: 9,214,186
Số lượt tải: 1,803,275
})