A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Quý;Hà Thị Thanh Thùy;Nguyễn Thị Hằng;Nguyễn Anh Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quản lý đất,Làng nghề truyền thống,Trồng hoa đào,Hiệu quả sử dụng,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 63-70
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 455
Lượt truy cập: 8,528,277
Số lượt tải: 1,795,341
})