A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá chép Séc (Cyprinus carpio)

Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá chép Séc (Cyprinus carpio)

Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá chép Séc (Cyprinus carpio)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá chép Séc (Cyprinus carpio)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hà;Vũ Thị Trang;Phạm Đức Lương;Nguyễn Xuân Tiến;Pham Thái Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cá Chép Séc,Nhân giống,Nuôi vỗ cá,Sinh sản nhân tạo,Cá hương,Cyprinus carpio
 • Số trang :
 • tr. 84-89
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống cá chép Séc (Cyprinus carpio)

File Tóm tắt

Online: 53
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})