A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phương pháp phân tích ma trận SVD và một số ứng dụng trong học máy

Nghiên cứu phương pháp phân tích ma trận SVD và một số ứng dụng trong học máy

Nghiên cứu phương pháp phân tích ma trận SVD và một số ứng dụng trong học máy

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phương pháp phân tích ma trận SVD và một số ứng dụng trong học máy
 • Tác giả :
 • Pinthip Anon
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Ma trận SVD,Ứng dụng
 • Số trang :
 • 72 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phương pháp phân tích ma trận SVD và một số ứng dụng trong học máy

File Tóm tắt

Online: 227
Lượt truy cập: 10,354,810
Số lượt tải: 1,824,559
})