A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phương pháp Máy véc tơ hỗ trợ với lề mềm và ứng dụng phân lớp dữ liệu tuyến tính có nhiễu

Nghiên cứu phương pháp Máy véc tơ hỗ trợ với lề mềm và ứng dụng phân lớp dữ liệu tuyến tính có nhiễu

Nghiên cứu phương pháp Máy véc tơ hỗ trợ với lề mềm và ứng dụng phân lớp dữ liệu tuyến tính có nhiễu

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phương pháp Máy véc tơ hỗ trợ với lề mềm và ứng dụng phân lớp dữ liệu tuyến tính có nhiễu
 • Tác giả :
 • Savady Sathaphone
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 65 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phương pháp Máy véc tơ hỗ trợ với lề mềm và ứng dụng phân lớp dữ liệu tuyến tính có nhiễu

File Tóm tắt

Online: 176
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,823,994
})