A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phương pháp gia công đa diện đều trên máy tiện

Nghiên cứu phương pháp gia công đa diện đều trên máy tiện

Nghiên cứu phương pháp gia công đa diện đều trên máy tiện

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phương pháp gia công đa diện đều trên máy tiện
 • Tác giả :
 • Đặng Anh Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đường cong Hypotrochoid,Đa diện đều,Tiện,Hiệu suất gia công
 • Số trang :
 • tr.53-56
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phương pháp gia công đa diện đều trên máy tiện

File Tóm tắt

Online: 282
Lượt truy cập: 7,789,331
Số lượt tải: 1,783,562
})