A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phát hiện giới tính qua hình ảnh ứng dụng cho công tác quản lý học sinh nội trú của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu phát hiện giới tính qua hình ảnh ứng dụng cho công tác quản lý học sinh nội trú của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu phát hiện giới tính qua hình ảnh ứng dụng cho công tác quản lý học sinh nội trú của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phát hiện giới tính qua hình ảnh ứng dụng cho công tác quản lý học sinh nội trú của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Vũ Văn Dương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Học sinh nội trú,Quản lý,Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú,Giới tính,Hình ảnh,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phát hiện giới tính qua hình ảnh ứng dụng cho công tác quản lý học sinh nội trú của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 224
Lượt truy cập: 12,878,721
Số lượt tải: 1,857,068
})