A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phân tích lỗi sai của sinh viên khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên khi dịch trực tiếp từ Hán Việt sang tiếng Trung Quốc và giải pháp khắc phục

Nghiên cứu phân tích lỗi sai của sinh viên khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên khi dịch trực tiếp từ Hán Việt sang tiếng Trung Quốc và giải pháp khắc phục

Nghiên cứu phân tích lỗi sai của sinh viên khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên khi dịch trực tiếp từ Hán Việt sang tiếng Trung Quốc và giải pháp khắc phục

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phân tích lỗi sai của sinh viên khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên khi dịch trực tiếp từ Hán Việt sang tiếng Trung Quốc và giải pháp khắc phục
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Sơn;Đỗ Thị Phượng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dịch thuật,Tiếng Trung,Tiếng Hán Việt,Lỗi sai,Sinh viên
 • Số trang :
 • tr. 91-96
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phân tích lỗi sai của sinh viên khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên khi dịch trực tiếp từ Hán Việt sang tiếng Trung Quốc và giải pháp khắc phục

File Tóm tắt

Online: 231
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})