A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon

Nghiên cứu phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon

Nghiên cứu phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon
 • Tác giả :
 • Vũ Thu Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Vật liệu compozit cacbon-cacbon,Cấu trúc,Tính chất
 • Số trang :
 • 77 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phân tích cấu trúc, tính chất của vật liệu compozit cacbon-cacbon

File Tóm tắt

Online: 102
Lượt truy cập: 7,933,359
Số lượt tải: 1,786,609
})