A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phân loại và phát sinh loài của chi cóc Spondias L. (Anacardiaceae) ở Việt Nam

Nghiên cứu phân loại và phát sinh loài của chi cóc Spondias L. (Anacardiaceae) ở Việt Nam

Nghiên cứu phân loại và phát sinh loài của chi cóc Spondias L. (Anacardiaceae) ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phân loại và phát sinh loài của chi cóc Spondias L. (Anacardiaceae) ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Lê Chí Toàn;Nguyễn Văn Dư;Omollo Omondi Wyckliffe;Liu Bing
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chi cóc Spondias L.,Phát sinh loài,Phân loại
 • Số trang :
 • tr. 33-40
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phân loại và phát sinh loài của chi cóc Spondias L. (Anacardiaceae) ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 111
Lượt truy cập: 12,413,042
Số lượt tải: 1,850,270
})