A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu nhân giống In Vitro cây Dâu Tây giống Smia nhập nội từ Mỹ

Nghiên cứu nhân giống In Vitro cây Dâu Tây giống Smia nhập nội từ Mỹ

Nghiên cứu nhân giống In Vitro cây Dâu Tây giống Smia nhập nội từ Mỹ

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu nhân giống In Vitro cây Dâu Tây giống Smia nhập nội từ Mỹ
 • Tác giả :
 • Nông Thị Huệ;Phạm Thị Thu Hằng;Tưởng Thị Thanh Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dâu tây,Nhân nhanh,Ra rễ,Thích ứng cây ngoài tự nhiên
 • Số trang :
 • tr.1670 - 1679
Tải file tóm tắt Nghiên cứu nhân giống In Vitro cây Dâu Tây giống Smia nhập nội từ Mỹ

File Tóm tắt

Online: 241
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,488
})