A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số phương pháp lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

Nghiên cứu một số phương pháp lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

Nghiên cứu một số phương pháp lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số phương pháp lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hải Yến;Nguyễn Văn Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cà chua,Bệnh xoăn vàng lá,Virus,Phương pháp lây nhiễm
 • Số trang :
 • tr. 11-16
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số phương pháp lây nhiễm virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

File Tóm tắt

Online: 952
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,313
})