A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)

Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)

Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)
 • Tác giả :
 • Douangboudy Noysinakhone
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phương pháp học máy,Giám sát,Ứng dụng,Chẩn đoán bệnh ung thư vú
 • Số trang :
 • 78 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số phương pháp học máy có giám sát và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư vú (Breast Cancer)

File Tóm tắt

Online: 143
Lượt truy cập: 15,759,171
Số lượt tải: 1,962,603
})