A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống quýt Khốp tại huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống quýt Khốp tại huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống quýt Khốp tại huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống quýt Khốp tại huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh
 • Tác giả :
 • Vũ Việt Hưng;Nguyễn Thị Tuyết;Đặng Thị Mai;Vương Sỹ Biên
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quýt khốp,Nông sinh học,Nguồn gen,Sản xuất
 • Số trang :
 • tr. 09-14
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống quýt Khốp tại huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh

File Tóm tắt

Online: 173
Lượt truy cập: 11,732,471
Số lượt tải: 1,843,105
})