A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và vai trò truyền bệnh của muỗi truyền sốt xuất huyết Dengue ở một số địa phương, 2016-2017

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và vai trò truyền bệnh của muỗi truyền sốt xuất huyết Dengue ở một số địa phương, 2016-2017

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và vai trò truyền bệnh của muỗi truyền sốt xuất huyết Dengue ở một số địa phương, 2016-2017

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và vai trò truyền bệnh của muỗi truyền sốt xuất huyết Dengue ở một số địa phương, 2016-2017
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trần Bích Diệp
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
 • Từ khóa :
 • Muỗi,Sốt xuất huyết Gengue
 • Số trang :
 • 84 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và vai trò truyền bệnh của muỗi truyền sốt xuất huyết Dengue ở một số địa phương, 2016-2017

File Tóm tắt

Online: 100
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,255
})