A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ; sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả phòng bệnh của vắc xin cúm A/H5N1 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ; sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả phòng bệnh của vắc xin cúm A/H5N1 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ; sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả phòng bệnh của vắc xin cúm A/H5N1 tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ; sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả phòng bệnh của vắc xin cúm A/H5N1 tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Trường Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Cúm gia cầm,A/H5N1,Đặc điểm dịch tễ,Phòng bệnh,Vắc xin,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 81 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ; sự lưu hành của virus cúm gia cầm và hiệu quả phòng bệnh của vắc xin cúm A/H5N1 tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 8,123,350
Số lượt tải: 1,790,850
})