A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cam kết của nhà quản trị cấp cao, các hoạt động quản trị nhân sự và cam kết với tổ chức ủa người lao động tại các công ty may Việt Nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cam kết của nhà quản trị cấp cao, các hoạt động quản trị nhân sự và cam kết với tổ chức ủa người lao động tại các công ty may Việt Nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa cam kết của nhà quản trị cấp cao, các hoạt động quản trị nhân sự và cam kết với tổ chức ủa người lao động tại các công ty may Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa cam kết của nhà quản trị cấp cao, các hoạt động quản trị nhân sự và cam kết với tổ chức ủa người lao động tại các công ty may Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Liên Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Nhà quản trị cấp cao,Quản trị nhân sự,Người lao động,Công ty may,Việt Nam
 • Số trang :
 • 168 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu mối quan hệ giữa cam kết của nhà quản trị cấp cao, các hoạt động quản trị nhân sự và cam kết với tổ chức ủa người lao động tại các công ty may Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 153
Lượt truy cập: 12,123,131
Số lượt tải: 1,847,528
})