A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiện thị mô hình 3D và ứng dụng hiện thị mô hình 3D di tích PATUXAY

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiện thị mô hình 3D và ứng dụng hiện thị mô hình 3D di tích PATUXAY

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiện thị mô hình 3D và ứng dụng hiện thị mô hình 3D di tích PATUXAY

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số kỹ thuật hiện thị mô hình 3D và ứng dụng hiện thị mô hình 3D di tích PATUXAY
 • Tác giả :
 • Kamoubonh Vongphachanh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Mô hình 3D,Di tích Patuxay
 • Số trang :
 • 64 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số kỹ thuật hiện thị mô hình 3D và ứng dụng hiện thị mô hình 3D di tích PATUXAY

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 8,151,806
Số lượt tải: 1,791,426
})