A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu lý thuyết khuếch tán của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử với cấu trúc lập phương tâm khối

Nghiên cứu lý thuyết khuếch tán của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử với cấu trúc lập phương tâm khối

Nghiên cứu lý thuyết khuếch tán của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử với cấu trúc lập phương tâm khối

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu lý thuyết khuếch tán của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử với cấu trúc lập phương tâm khối
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Học;Nguyễn Đức Hiền;Nguyễn Hồng Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hợp kim thay thế,Hệ số khuếch tán,,Cấu trúc lập phương tâm khối
 • Số trang :
 • tr. 31-38
Tải file tóm tắt Nghiên cứu lý thuyết khuếch tán của hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử với cấu trúc lập phương tâm khối

File Tóm tắt

Online: 69
Lượt truy cập: 13,826,700
Số lượt tải: 1,931,235
})