A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây hoàng đằng (Fibraurea tinctoria Lour)

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây hoàng đằng (Fibraurea tinctoria Lour)

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây hoàng đằng (Fibraurea tinctoria Lour)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây hoàng đằng (Fibraurea tinctoria Lour)
 • Tác giả :
 • Vũ Văn Thông;Phạm Thị Thúy;Vũ Phạm Thảo Vy;Vũ Thị Nguyên
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hoàng đằng,Cây thuốc,Palmatin,IBA,NAA,NPK,Nhân giống vô tính,Fibraurea tinctoria
 • Số trang :
 • tr. 201-206
Tải file tóm tắt Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây hoàng đằng (Fibraurea tinctoria Lour)

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,187
})