A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho lúa nếp cận đặc sản tại tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho lúa nếp cận đặc sản tại tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho lúa nếp cận đặc sản tại tỉnh Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho lúa nếp cận đặc sản tại tỉnh Hà Giang
 • Tác giả :
 • Đào Thị Thu Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Kỹ thuật canh tác,Lúa nếp,Hà Giang
 • Số trang :
Tải file tóm tắt Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho lúa nếp cận đặc sản tại tỉnh Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 88
Lượt truy cập: 6,609,988
Số lượt tải: 1,769,675
})