A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Tuân
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán nội bộ,Doanh nghiệp ngành thép,Việt Nam
 • Số trang :
 • 245 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 127
Lượt truy cập: 12,093,341
Số lượt tải: 1,847,088
})