A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu nano compozit polyanilin - nhôm oxit

Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu nano compozit polyanilin - nhôm oxit

Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu nano compozit polyanilin - nhôm oxit

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu nano compozit polyanilin - nhôm oxit
 • Tác giả :
 • Phan Thị Vĩnh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Nước,Ô nhiễm,Xử lý,Vật liệu nano compozit polyanilin
 • Số trang :
 • 69 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm một số kim loại nặng trong môi trường nước bằng vật liệu nano compozit polyanilin - nhôm oxit

File Tóm tắt

Online: 223
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,590
})