A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống đậu tương mới tại Thái Nguyên năm 2015

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống đậu tương mới tại Thái Nguyên năm 2015

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống đậu tương mới tại Thái Nguyên năm 2015

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống đậu tương mới tại Thái Nguyên năm 2015
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thu Huyền;Trần Thị Trường;Trần Văn Điền;Phạm Thị Thanh Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đậu tương,Sinh trưởng,Năng suất,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 51-57
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống đậu tương mới tại Thái Nguyên năm 2015

File Tóm tắt

Online: 121
Lượt truy cập: 9,870,751
Số lượt tải: 1,820,306
})