A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thúy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đậu tương,Sinh trưởng,Phát triển,Vụ hè,Vụ đông,Phú Thọ
 • Số trang :
 • 103 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương trong vụ hè và vụ đông năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ

File Tóm tắt

Online: 239
Lượt truy cập: 8,159,620
Số lượt tải: 1,791,488
})