A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng kích thích sinh cytokines của protein tái tổ hợp interleukin 2 trên tế bào đại thực bào

Nghiên cứu khả năng kích thích sinh cytokines của protein tái tổ hợp interleukin 2 trên tế bào đại thực bào

Nghiên cứu khả năng kích thích sinh cytokines của protein tái tổ hợp interleukin 2 trên tế bào đại thực bào

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng kích thích sinh cytokines của protein tái tổ hợp interleukin 2 trên tế bào đại thực bào
 • Tác giả :
 • Trương Anh Đức
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Escherichia coli,Interleukin-2,Gà,Cytokines,Protein tái tổ hợp
 • Số trang :
 • tr. 434-444
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng kích thích sinh cytokines của protein tái tổ hợp interleukin 2 trên tế bào đại thực bào

File Tóm tắt

Online: 100
Lượt truy cập: 21,075,213
Số lượt tải: 2,043,000
})