A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của bẹ chuối biến tính bằng axit sunfuric và axit stearic

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của bẹ chuối biến tính bằng axit sunfuric và axit stearic

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của bẹ chuối biến tính bằng axit sunfuric và axit stearic

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của bẹ chuối biến tính bằng axit sunfuric và axit stearic
 • Tác giả :
 • Trần Thị Huế;Nguyễn Thị Huế;Trần Thị Thao
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vật liệu hấp phụ,Bẹ chuối,Zn(II),Axit sunfuric,Axit stearic
 • Số trang :
 • tr. 49-53
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn(II) của bẹ chuối biến tính bằng axit sunfuric và axit stearic

File Tóm tắt

Online: 74
Lượt truy cập: 8,562,309
Số lượt tải: 1,795,414
})